звіт 2017

12 січня 2018 року в конференцзалі корпусу № 1 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася Конференція трудового колективу закладу, на якій було заслухано звіт ректора університету Курка Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, про виконання ним умов контракту з Міністерством освіти і науки України, Статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності вищого навчального закладу у 2017 році. 

 DSC5174 800x1208На порядку денному Конференції було підведення підсумків діяльності навчального закладу у 2017 році та вибудова стратегії подальшого його розвитку.
Під час виступу на Конференції Олександр Іванович зосередив увагу на питаннях, що заслуговували, на його думку, особливого значення і більш детального роз’яснення з огляду на норми нового Закону «Про вищу освіту». Зокрема, це підвищення якості освіти, організація навчального процесу, академічної мобільності студентів і викладачів, залучення до навчання в університеті іноземних громадян.
Окрім того, було проаналізовано результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 2017 рік, вагомі здобутки студентів у науковій роботі та спорті, акцентовано увагу на фінансово-господарській діяльності навчального закладу.
У висновках Олександр Іванович окреслив перспективні шляхи розвитку університету на 2018-2022 р.р., серед яких : збільшення і збереження контингенту студентів денної форми, розширення держбюджетних, запровадження господарсько-договірних досліджень, збереження штату науково-педагогічних кадрів і співробітників університету, присвоєння почесних звань України працівникам Університету, здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, розширення міжнародної співпраці, збільшення вітчизняних, міжнародних грантів тощо.
В обговоренні звіту ректора взяли участь Міщик Л.І., професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи; Заремський М.Й., доцент кафедри історії; Мигун М.П., доцент кафедри біології та основ сільського господарства; Ігнатенко О.В., старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти, а також студенти навчального закладу. За підсумками виступу було прийнято рішення схвалити звіт ректора Курка О.І. за 2017 рік, матеріали виступу направити в Міністерство освіти і науки України у визначений термін.
Звіт та доповідь ректора Курка О.І. розміщено на сайті університету, а також видано окремою збіркою.

Автор : joomla блоги