конф викл 2108

З метою підведення підсумків наукової роботи викладачів за 2017 рік, обміну досвідом наукової та освітянської діяльності, підвищення рівня освітньої та фахової підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення молодих науковців до дослідницької діяльності 27-28 лютого 2018 року відбулася звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів та аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Підготовка педагогічного працівника до роботи в новій українській школі».

 

1 2

На пленарному засіданні з доповідями виступили керівники структурних підрозділів, проректори, завідувачі кафедр. Так, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Зінченко В.П. у своєму виступі «Завдання наукової діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка для реалізації концепції нової української школи» відзначив, що 7-8 вересня 2017 року відбулося спільне засідання Президії НАПН України та вченої ради Глухівського НПУ ім.О. Довженка, де було визначено основні орієнтири наукової діяльності Університету. Доповідач проаналізував динаміку наукової роботи протягом останніх років у рейтингу університетів «ТОП – 200», охарактеризував основні критерії, за якими визначається рейтинг закладів вищої освіти. Володимир Павлович звернув увагу на те, що важливим напрямом наукової і методичної діяльності викладачів університету є участь у конкурсному відборі підручників для нової української школи.

З доповіддю «Комунікативна компетентність викладача у перебігу міжкультурної взаємодії» виступила доктор педагогічних наук, професор Бірюк Л.Я., в якій окреслила важливі аспекти соціокультурної компетентності, особливо в організації міжнародного співробітництва. На конкретних прикладах Людмила Яківна довела необхідність урахування національного менталітету.
Цікавим був виступ кандидата педагогічних наук, доцента Кугай Н.В. «Європейський досвід підготовки майбутніх учителів математики в педагогічних університетах», в якому було подано порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів математики у вищих закладах освіти Європи і України.

Особливості національної політики освіти для сталого розвитку та її реалізацію у концепції нової української школи висвітлила у своїй доповіді докторант Коренева І.М.
Питанням методології педагогічних досліджень присвятив свій виступ докторант Благосмислов О.С.

Роль наукової бібліотеки в організації дослідницької діяльності Університету висвітлила у доповіді директор бібліотеки Печена А.В.

 

Секційні засідання відбувалися відповідно до затвердженого графіка.

Автор : joomla блоги