захист Вовк

10 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Вовка Богдана Івановича

на тему: «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Манько Володимир Миколайович, головний науковий співробітник науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України.

Автор : joomla блоги