литвинов2018

10 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся достроковий захист дисертації Литвинова Андрія Сергійовича

на тему: «Формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Коломієць Микола Борисович, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Автор : joomla блоги