козацька 2018

11 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Козацької Ірини Вікторівни

на тему: «Підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина ХХ століття)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Гнезділова Кіра Миколаївна, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Автор : joomla блоги