любива2018

11 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Любивої Віталіни Вячеславівни

на тему: «Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Луцан Надія Іванівна, завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Автор : joomla блоги