12DSC 0841

24, 25 та 26 червня на факультеті технологічної та професійної освіти відбулися захисти кваліфікаційних дипломних робіт студентів 22-Т та 41-Т груп за напрямом підготовки 6.010103 Технологічна освіта.

Студенти продемонстрували достатній рівень фахових (педагогічних, проектно-технологічних, загальнотехнічних) знань, які були покладені в основу дослідження дипломних робіт, уміння систематизувати та структурувати науковий матеріал, застосовувати різні методи дослідження та обирати доцільні технології обробки матеріалів.

Свої наукові доповіді студенти супроводжували електронними презентаціями, давали ґрунтовні пояснення вибору об’єктів проектування, пояснювали їх технологію виготовлення, презентували розроблені ними інструкційні та технологічні карти, обгрунтовували проведені економічні розрахунки та доводили екологічність виготовлених ними виробів.

Переважна більшість дипломників виявили глибокі знання з питань фахової підготовки, що підтверджено їх уміннями представляти розроблені творчі проекти та змістовними відповідями на додаткові запитання членів Державної екзаменаційної комісії.

Викладачі факультету вітають студентів 22-Т та 41-Т груп із здобуттям ступеня вищої освіти «бакалавр» та присвоєнням кваліфікації вчителя трудового навчання та технологій, креслення та інформатики

Автор : joomla блоги