litvinova2018

15 листопада 2018 року відбувся захист дисертації Литвинової Наталії Вікторівни на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю в процесі виробничої практики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Автор : joomla блоги