ftpo mag 2018

    20 грудня на кафедрі технологічної і професійної освіти факультету ТПО відбувся захист магістерських робіт заочної форми навчання на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

     Захищали роботи 11 магістрантів на різноманітну тематику з проблем трудового навчання та технологій, які продемонстрували Державній екзаменаційній комісії свої здобутки.

    Після представлення студентами результатів власних наукових пошуків, яскравих презентацій члени комісії ставили запитання, навколо яких розгорталися жваві дискусії. Це свідчило про зацікавленість здобувачів освіти до проблем, піднятих в дослідженнях.

    Усі магістерські роботи були захищені на високому рівні, що свідчить про якісну підготовку здобувачів освіти, які в процесі захисту магістерських робіт продемонстрували високий рівень знань і практичних навичок, що було відзначено членами Державній екзаменаційній комісії.

    Голова Державної атестаційної комісії вчитель вищої категорії Сергій Миколайович Кириченко відзначив глибокі знання студентів з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті.

    Робота комісії триває. Сподіваємось на такі ж блискучі результати. Бажаємо всім здобувачам освіти успіхів!

Автор : joomla блоги