ftpo mag mex 2018

    20-22 грудня 2018 року на факультеті технологічної і професійної освіти відбувся захист магістерських робіт за спеціальністю: 015 Професійна освіта, спеціалізації: Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства.

     Головою комісії по захисту магістерських робіт був Коропченко Сергій Петрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом інженерно технічних досліджень Інституту луб’яних культур НААН України. Членами комісії із захисту були: Ковальчук Василь Іванович доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, Ігнатенко Сергій Віталійович кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти, Ігнатенко Ганна Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент, Опанасенко Віталій Петрович кандидат педагогічних наук, старший викладач.

    До захисту було представлено 32 магістерських робіт за різноманітною  тематикою. Значна частина робіт прикладного характеру і присвячена актуальним проблемам підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в ЗВО.  Інші роботи  присвячені удосконаленню технологій вирощування та збирання сільськогосподарських культур, дослідженню і обґрунтуванню механізмів, систем с/г техніки. Серед робіт аграрної тематики слід виділити в першу чергу роботи, які базувались на інноваційних технологіях вирощування с/г культур в Україні.

    Комісія відмітила високий рівень захищених робіт та практичну цінність отриманих результатів досліджень. Серед найкращих виступів комісією були відмічені роботи: «Методика професійного навчання майбутніх педагогів професійного навчання засобами хмарних технологій» (виконавець - Прилепа Іван, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Самусь Тетяна Володимирівна), «Методика проектування змісту дисципліни «Трактори та автомобілі» (Автоматичні коробки швидкостей)» (виконавець - Півницький Павло, науковий керівник - кандидат педагогічних наук, старший викладач Опанасенко Віталій Петрович), «Розробка навчального-методичного забезпечення дисципліни «Світове сільськогосподарське виробництво»» (виконавець – Залюбивець Юрій, науковий керівник - кандидат с/ г наук, доцент Росновський Микола Григорович), «Дослідження технологічних процесів вирощування та збирання конопель в Україні» (виконавець – Лущик Євгеній, кандидат с/ г наук, доцент Росновський Микола Григорович), «Використання комтютерних технологій у процесі підготовки педагогів професійного навчання (на прикладі вивчення дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини»)» (виконавець – Ярошевич Олександр, науковий керівник - кандидат педагогічних наук, старший викладач Опанасенко Віталій Петрович).

    Вітаємо магістрантів з успішним захистом магістерських робіт та бажаємо подальших успіху на наступному етапі – використанні отриманих знань на практиці.

Автор : joomla блоги