zvit rektor 2019

11 січня 2019 року в конференц-залі корпусу № 1 університету відбулося розширене зібрання Конференції трудового колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, на якій було заслухано звіт ректора університету Курка Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, про виконання ним умов контракту з Міністерством освіти і науки України, Статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої освіти у 2018 році. 

Питанням прядку денного був щорічний звіт ректора університету, підведення підсумків діяльності навчального закладу у 2018 році, окреслення пріоритетних напрямів роботи та завдання для колективу університету на 2019 рік.

Під час виступу Олександр Іванович здійснив аналіз діяльності університету протягом звітного періоду. Зокрема мова йшла про нормативно-правове й організаційне забезпечення діяльності закладу вищої освіти, про діяльність приймальної комісії, наукової бібліотеки; здійснення профорієнтаційної роботи; кількісний склад студентів; організацію освітнього процесу; фінансову, господарську діяльність; виховну роботу тощо.

Особливу увагу ректор університету звернув на позитивну динаміку кадрового забезпечення: зростання відсотка науково-педагогічних працівників, що мають наукові ступені та вчені звання. Це стало можливим зокрема й через діяльність власних аспірантури й докторантури.

Відзначено збільшення кількості публікацій викладачів у фахових виданнях і виданнях з імпакт-фактором (Scopus, Web of Science). 

У висновках Олександр Іванович окреслив перспективні шляхи розвитку університету, серед яких збільшення кількості наукових проектів, що виконуються науковими підрозділами та кафедрами університету спільно з провідними установами НАН України та АПН України; активізацію міжнародної співпраці; залучення іноземних студентів до навчання за освітніми програмами університету; відкриття нових спеціальностей тощо. 

В обговоренні звіту ректора взяли участь Горшкова Л. М., професор, завідувач кафедри біології й основ сільського господарства; Ребченко О.М., директор Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; студенти університету.

Члени Конференції трудового колективу своїм голосуванням підтримали звіт ректора за 2018 рік. Ухвалено рішення затвердити звіт ректора, необхідні матеріали надіслати до Міністерства освіти і науки України у визначений термін.

Звіт та доповідь ректора Курка О.І. розміщено на сайті університету, а також видано окремою збіркою.

Автор : joomla блоги