ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (зі змінами) до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2020 році

Правила прийому до аспірантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2020 році (Додаток 13)

Правила прийому до докторантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2020 році (Додаток 14)

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою* спеціальністю

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), освітній ступень магістр, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою або іншою* спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7-8. Таблиці переведення середнього бала документа про освіту

Додаток 9-10. Шкала оцінювання письмових тестів

Додаток 11. Перелік спеціальностей, акредитованих та неакредитованих освітніх програм за освітніми ступенями бакалавра та магістра

Додаток 12. Перелік спеціальностей, спеціалізацій та освітніх програм за освітніми ступенями бакалавра та магістра

Додаток 15. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток 16. Правила прийому та зарахування на навчання до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Автор : joomla блоги