Вступна кампанія 2022

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році

Правила прийому до аспірантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році (Додаток 13)

Правила прийому до докторантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році (Додаток 14)

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення 

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою* спеціальністю

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), освітній ступень магістр, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Додаток 6. Перелік спеціальностей, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

Додаток 7. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 8. Шкала  переведення середнього бала додатка до документа про освіту за освітнім ступенем магістра (0 – 10)

Додаток 9. Шкала оцінювання вступних іспитів у формі письмових тестів (100-200 балів) 

Додаток 10. Шкала оцінювання фахових вступних випробувань у формі письмових тестів (100-200 балів)

Додаток 11. Перелік спеціальностей, акредитованих та неакредитованих освітніх програм за освітніми ступенями бакалавра та магістра

Додаток 12.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом за ОС «Бакалавр» для осіб, які здобули ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» за іншою спеціальністю

Додаток 12.2. Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом за ОС «Бакалавр» для осіб, які здобули ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» за іншою спеціальністю

Додаток 15. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів 

Додаток 16. Правила прийому та зарахування на навчання до Глухівського НПУ ім. О. Довженка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Додаток 17. Порядок проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2021 році

Додаток 18. Порядок проведення Всеукраїнської олімпіади Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 19. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення
в 2021 році

Додаток 20. Положення про Приймальну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 21. Положення про апеляційну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги