Факультет філології та історії

014 Середня освіта

014.01 (Українська мова і література)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Історія України 

Географія

• Англійська мова

• Українська мова та література

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Історія України 

Географія

• Англійська мова 

• Українська мова та література

На базі ОКР Молодший спеціаліст

• Українська мова та література

• Педагогіка

 

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст та ОС Магістр

• Українська мова і література

• Іноземна мова

• Методика навчання української мови та літератури

 

014.02 (Мова і література (Англійська))

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

Історія України 

Англійська мова

Географія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

Історія України 

Англійська мова

Географія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Англійська мова

Педагогіка

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

• Іноземна мова

• Методика навчання англійської мови

Практичний курс англійської мови

014.03 (Історія)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

• Історія України

• Географія

• Англійська мова

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

• Історія України

• Географія

• Англійська мова

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Історія України

• Педагогіка

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

Іноземна мова

• Історія з методикою навчання

• Історія (додатковий)


Факультет технологічної і професійної освіти

014 Середня освіта       015 Професійна освіта

014.10 Трудове навчання та технології

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

Математика

Фізика

Біологія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

Математика

Історія України

Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Дисципліни з трудової підготовки

Трудове навчання

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

Іноземна мова

Дисципліни з трудової підготовки

Теорія та методика технологічної освіти

На базі  ОКР Спеціаліст

• Дисципліни з трудової підготовки

Теорія та методика технологічної освіти

015.01 Будівництво

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Фізика

• Іноземна мова (Англійська)

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Методика професійного навчання

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

 Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методика професійного навчання

Іноземна мова

На базі ОКР Спеціаліст

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

• Методика професійного навчання

Іноземна мова

015.017 ТВЛП

Технологія виробів легкої промисловості

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Хімія

• Біологія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Методика професійного навчання

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

ОС Магістр

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методика професійного навчання

Іноземна мова

015.018 ТВ і ППСГ

Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

• Методика професійного навчання

• Комплексний екзамен з фахових дисциплін

ОС Магістр

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методика професійного навчання

Іноземна мова

Факультет природничої та фізико-математичної освіти

014 Середня освіта

014.04 (Математика)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Математика

• Іноземна мова (Англійська)

Фізика

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

Фізика

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Українська мова

• Математика

ОС Магістр

Математика і методика навчання математики

Вища математика 

Іноземна мова

014.05 (Біологія)

ОС Бакалавр

На базі повної загальноїсередньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Хімія

• Біологія

• Математика

На базі повної загальноїсередньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Історія України

• Біологія

• Математика

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Українська мова

Біологія

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Біологія з методикою її викладання

Іноземна мова

На базі ОКР Спеціаліст

• Комплексний іспит з природничих дисциплін

• Біологія з методикою її викладання

• Іноземна мова

На базі ОС Магістр

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Біологія з методикою її викладання

Іноземна мова

014.08 (Фізика)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти

• Українська мова та література

Фізика

Математика

• Іноземна мова (Англійська)

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Українська мова

Математика

ОС Магістр

Фізика і методика навчання фізики

Вища математика

Іноземна мова

Факультет педагогіки та психології
014.11(Фізична культура)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

Біологія

• Творчий конкурс

Історія України

Географія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

Біологія

• Творчий конкурс

Історія України

Географія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Теорія та методика фізичного виховання

Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання

• Творчий конкурс

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Теорія та методика фізичного виховання

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Іноземна мова

053 Психологія

 ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Математика

Іноземна мова (Англійська)

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Математика

Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Здоров′я людини

Психологія

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Українська мова та література

Іноземна мова

Психологія

231 Соціальна робота

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

Іноземна мова (Англійська)

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

• Математика

• Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

• Здоров′я людини

Теорія та методика виховної роботи

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст та ОС Магістр

• Українська мова та література

• Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

• Іноземна мова

 

Факультет початкової освіти
013 Початкова освіта

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

• Математика

• Історія України

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

• Математика

• Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Фахові методики

• Педагогіка

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Педагогіка

Методика української мови і математики

Іноземна мова

073 Менеджмент

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Основи менеджменту

Педагогіка

Іноземна мова

Факультет дошкільної освіти

012 Дошкільна освіта

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Математика

• Історія України

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Англійська мова

• Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Дошкільна педагіка

Фахові методики дошкільної освіти

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр та ОКР Спеціаліст

Дошкільна педагогіка

Фахові методики дошкільної освіти

Іноземна мова

Аспірантура

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги