Вступна кампанія 2022

ОС "Бакалавр" на основі здобутої вищої освіти

Педагогіка

у тому числі для іноземців та осіб без громадянтсва

Педагогіка (українська версіяанглійська версія)

Психологія (українська версія / англійська версія)

ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та початкова освіта)

Фахові методики дошкільної освіти

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта)

Методики української мови та математики

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

Українська мова і література

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Практичний курс англійської мови

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

Історія з методикою навчання

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

Математика і методика навчання математики

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

Біологія, основи здоров`я, природознавство та методика їх навчання

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика))

Фізика і методика навчання фізики

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Теорія і методика фізичного виховання

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

053 Психологія

(ОПП Психологія)

МТНК / Іноземна мова

Психологія

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота)

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

073 Менеджмент

(ОПП Управління закладом освіти)

МТНК / Іноземна мова

Основи менеджменту

 

у тому числі для іноземців та осіб без громадянства

Мова навчання (українська версія / англійська версія)

Іноземна мова

Педагогіка (українська версія / англійська версія)

Основи менеджменту (українська версія / англійська версія)

ОНС "Доктор філософії"

Іноземна мова

Презентація дослідницької пропозиції

011 Освітні, педагогічні науки

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)

Загальна педагогіка та історія педагогіки*

Педагогіка

012 Дошкільна освіта

(ОНП Дошкільна освіта)

Педагогіка і психологія дошкільна

013 Початкова освіта

(ОНП Початкова освіта)

Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

Загальна педагогіка та історія педагогіки*

Професійна педагогіка

032 Історія та археологія

(ОНП Історія та археологія)

Історія України

073 Менеджмент

(ОНП Управління закладом освіти)

Менеджмент

 

Мова навчання для іноземців та осіб без громадянтсва (українська версіяанглійська версія)

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги