Прийом заяв у електронній або паперовій формі та документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів: 01 серпня 2020 року;

Строки прийому мотиваційних листів: з 18 червня по 22 червня 2020 року;

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення: з 23 липня по 01 серпня 2020 року;

Строки прийому заяв та документів: з 13 серпня до 18.00 години 22 серпня 2020 року;

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів: о 18.00 годині 16 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних іспитів: з 01 по 12 серпня 2020 року (для вступників на місця державного та регіонального замовлень), з 13 по 22 серпня 2020 року (додаткова сесія для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

Терміни проведення співбесід: з 16 по 18 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди: не пізніше 12.00 години 20 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року;

Строки надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників: не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року (за державним або регіональним замовленням); 06 вересня 2020 року (кошти фізичних та/або юридичних осіб);

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання за співбесідою: до 10.00 години 22 серпня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: за державним або регіональним замовленням – до 18.00 години 31 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 08 вересня 2020 року, 14 вересня 2020 року, 22 вересня 2020 року, 28 вересня 2020 року

 

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться в такі строки

Строки прийому заяв та документів: з 13 серпня до 18.00 години 22 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних фахових випробувань: з 25 серпня – 31 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 02 вересня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: за державним замовленням – о 17.00 годині 04 вересня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 08 вересня 2020 року

 

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем магістра на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (крім спеціальностей 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота) Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Строки прийому заяв та документів: з 10 серпня по 21 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних фахових випробувань: з 22 серпня по 31 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: 02 вересня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: за державним замовленням – о 17.00 годині 04 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – о 17.00 годині 08 вересня 2020 року, 14 вересня 2020 року.

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем магістра на основі освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів: 01 серпня 2020 року;

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: з 12 травня до 18.00 години 05 червня 2020 року

Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ОС (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 03 червня до 25 червня 2020 року 

Прийом заяв та документів: з 05 серпня по 22 серпня 2020 року;

Основна сесія єдиного вступного іспиту, вступний іспит з іноземної мови для осіб (п.8.13): 01 липня 2020 року;

Строки проведення фахових вступних випробувань: з 05 по 26 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та надання рекомендацій для зарахування: 28 серпня 2020 року;

Терміни закінчення вибору вступниками місця навчання: за державним замовленням – о 18.00 годині 06 вересня 2020 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – о 17.00 годині 14 вересня 2020 року; 21 вересня 2020 року.

Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування та конкурсний відбір за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота за кошти фізичних/юридичних осіб Глухівським НПУ ім. О. Довженка проводиться у такі строки

Строки прийому заяв та документів: з 05 серпня по 22 серпня 2020 року;

Терміни проведення вступних фахових випробувань: з 05 серпня по 26 серпня 2020 року;

Строки оприлюднення рейтингових списків вступників: 28 серпня 2020 року;

Строки закінчення термінів вибору вступниками місця навчання: о 17.00 годині 14 вересня 2020 року; 21 вересня 2020 року.

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги