До уваги випускників 2021 року ( ОС магістр) та 2022 року (ОС бакалавр), які навчалися на денній формі за державним замовленням!

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, які навчалися за державним замовленням денної форми навчання і здобули ступінь бакалавра або магістра за cпеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальностю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти: 

необхідно:

  1. при працевлаштуванні у заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти укласти Договір про працевлаштування випускників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які навчалися за спеціальностями (освітніми програмами) педагогічного профілю.
  2. подати до Центру допрофесійної освіти, працевлаштування та додаткових освітніх послуг не пізніше 10 жовтня 2022 року відповідні документи:
  • Договір про працевлаштування випускників (оформлюється у закладі загальної середньої освіти або ПТНЗ) в 3-х примірниках. Бланк договору додається.
  • Заяву на отримання допомоги на ім’я ректора університету Зразок заяви (письмово).
  • Ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену мокрою печаткою закладу загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.
  • Ксерокопію паспорта (1,2,11стор.) та ідентифікаційного коду.
  • Довідку або витяг з наказу про прийняття на роботу.
  • Для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку, яка підтверджує інформацію про те, що працюєте на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Примітка: Випускник повинен знати повну назву та адресу закладу освіти, до якого прибув.

Випускники денної форми навчання, які навчались за державним замовленням, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1рік 4 місяці і завершили навчання у грудні 2021 року, уклали Договір про роботу на посаді педагогічного працівника, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

 

Нормативні документи:

- постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2006 року №1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладiв вищої освіти" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №335 від 18.05.2017р.та № 597 від 10.07.2019);

- наказ МОН України від 19.12.2019р. № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладів вищої освіти»

        

Детальнішу інформацію студенти-випускники можуть отримати у методиста

Кримової Наталії Іванівни (7 корпус, кабінет 413)

 

Центр допрофесійної освіти,

працевлаштування та додаткових освітніх послуг

Автор : joomla блоги