Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка розроблено і пропонується для обговорення проєкт положення Про структуру та зміст освітніх програм у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка //  Методичні рекомендації щодо розроблення й оновлення освітніх програм у глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Пропозиції пропонуємо надсилати на електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка розроблено і пропонується для обговорення проєкт положення Про проведення опитувань здобувачів освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка // Додаток 1 // Додаток 2

Пропозиції пропонуємо надсилати на електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний секретар приймальної комісії

Литвинов Андрій Сергійович

тел.: (054) 442-33-61

тел.: (095) 748-76-39

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про Приймальну комісію Глухівського НПУ ім. О.Довженка 2020 р.

Положення про Апеляційну комісію Глухівського НПУ ім. О. Довженка 2020 р.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План роботи приймальної комісії

Порядок організації та проведення вступного випробування (ЄВІ) у Глухівського НПУ ім. О. Довженка 2019 р.

Порядок роботи приймальної комісії

Склад приймальної комісії Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Курок О.І., доктор істор. наук, професор, ректор університету, голова приймальної комісії.

Кузнецова Г.П., канд. пед. наук, доцент, перший проректор, заступник голови приймальної комісії.

Литвинов А.С., канд. пед. наук, ст. викл., відповідальний секретар приймальної комісії.

Марєєв Д.А., канд. філолог. наук, асистента кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Коротич А.В., проректор з адміністративно-господарської роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальний за поселення вступників до гуртожитку.

Термоса І.О., канд. економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальна за розрахунок вартості навчання та укладання угод про навчання.

Ткаченко Н.М., канд. пед. наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальна за прийом до аспірантури та докторантури; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

Андросенко А.О., старший лаборант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, провідний фахівець навчального відділу, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти під час прийому документів вступників.

Куліш І.Д., канд. пед. наук, ст. викл., декан факультету дошкільної освіти, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету дошкільної освіти.

Лучкіна Л.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультету філології та історії, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету філології та історії.

Хроленко М.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Грудинін Б.О., доктор пед. наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти, відповідальний за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету технологічної і професійної освіти.

Мазнєва Н.О., головний бухгалтер, відповідальна за ведення фінансової сторони вступної кампанії.

Новиков В.О., помічник ректора з правових питань.

Токарик Л.Б., начальник відділу кадрів, голова профспілкового комітету викладачів та співробітників Глухівського НПУ ім. О. Довженка, відповідальна за прийом документів до відділу кадрів.

Самощенко Д.А., голова профспілкового комітету студентів і аспірантів.

Антипенко А. В., студентка 11-ДО групи факультету дошкільної освіти.

Новікова Г.Р., студентка 21-ПО групи факультету початкової освіти.

Бойко А.С., студентка 13-У групи факультету філології та історії.

Коломієць І.В., студентка 61М-Б групи факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Губа В.С., студент 6М-Т групи факультету технологічної і професійної освіти.

Вступна кампанія 2020

Затверджені показники обсягів прийому за державним замовленням у 2020 році

ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

Назва спеціальності

Денна форма здобуття освіти

Кваліфікаційний мінімум Максимальний обсяг прийому
  012 Дошкільна освіта 1 18
  013 Початкова освіта 1 15
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 1 13
  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 1 15
  014 Середня освіта (Історія) 1 14
  014 Середня освіта (Математика) 1 10
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 1 12
  014 Середня освіта (Фізика) 1 10
  014 Середня освіта (Інформатика) 1 5
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 1 8
  014 Середня освіта (Фізична культура) 1 14
  015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 1 5
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 1 5
  015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 1 5
  053 Психологія 1 5
  231 Соціальна робота  1 5
  Всього  16 159

 

Пропозиції обсягів прийому за державним замовленням у 2020 році

ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 20 10
  013 Початкова освіта 20 5
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 10 0
  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 10 0
  014 Середня освіта (Математика) 10 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 25 15
  014 Середня освіта (Фізика) 10 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 30 5
  014 Середня освіта (Фізична культура) 15 5
  015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 15 7
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 12 0
  015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 45 5
  231 Соціальна робота 5 5
  Всього 227 57

ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 35 5
  013 Початкова освіта 30 10
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 20 5
  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 15 0
  014 Середня освіта (Історія) 10 0
  014 Середня освіта (Математика) 12 2
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 25 10
  014 Середня освіта (Фізика) 5 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 22 7
  014 Середня освіта (Фізична культура) 15 5
  015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 12 7
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 10 0
  015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 25 7
  053 Психологія 5 0
  231 Соціальна робота 2 4
  Всього 243 62

 

Вступна кампанія 2019

Максимальні обсяги і кваліфікаційний мінімум державного замовлення за ОС "Бакалавр" на основі ПЗСО

Обсяги державного замовлення за ОС "Доктор філософії"

Обсяги державного замовлення за ОС "Доктор наук"

 

Розподіл обсягу державного замовлення

у Глухівському НПУ ім. О.Довженка у 2019 році 

(згідно рішень Конкурсної комісії МОН України від 16.07.2019 р., 24.07.2019 р., 31.07.2019 р.)

За ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 25 7
  013 Початкова освіта 10 5
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 10 0
  014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) 4 0
  014 Середня освіта (Математика) 10 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 22 6
  014 Середня освіта (Фізика) 10 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 25 5
  014 Середня освіта (Фізична культура) 9 4
  015 Професійна освіта (Будівництво) 7 5
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 11 0
 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 40 3
  231 Соціальна робота 1 0
  Всього 184 35

 

За ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 40 5
  013 Початкова освіта 35 6
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 20 3
  014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) 16 0
  014 Середня освіта (Історія) 9 0
  014 Середня освіта (Математика) 15 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 19 8
  014 Середня освіта (Фізика) 5 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 22 7
  014 Середня освіта (Фізична культура) 15 0
  015 Професійна освіта (Будівництво) 6 3
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 7 0
 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 22 2
  053 Психологія 7 0
  231 Соціальна робота 10 3
  Всього 248 37

 

Вступна кампанія 2020

Вступна кампанія 2019

Розклад вступних випробувань за ОС доктор філософії

Розклад вступних випробувань за ОС Магістр (додатковий)

Розклад вступних виробувань ОС Магістр (іноземна мова)

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ПЗСО (співбесіда)

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ПЗСО

Розклад вступних виробувань ОС Магістр

Розклад вступних виробувань ОС Магістр (Психологія_Менеджмент)

Розклад вступних випробувань ОНС Доктор філософії

Розклад вступних виробувань за ОС "Магістр" для прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства

 

Сумська філія

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ПЗСО

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст

 

Кременчуцька філія

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ПЗСО

Розклад вступних виробувань ОС Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст

  

Накази про педпрактику

Наказ від 30.04.2020 №57-СТ-П

Наказ від 30.04.2020 №24-СТ-ЗВ-П

Наказ від 24.04.2020 №56-СТ-П

Наказ від 24.04.2020 №54-СТ-П

Наказ від 24.04.2020 №23-СТ-ЗВ-П

Наказ від 24.04.2020 №22-СТ-ЗВ-П

Наказ від 17.04.2020 №21-СТ-ЗВ-П

Наказ від 16.04.2020 №53-СТ-П

Наказ від 16.04.2020 №52-СТ-П

Наказ від 09.04.2020 №51-СТ-П

Наказ від 08.04.2020 №50-СТ-П

Наказ від 08.04.2020 №49-СТ-П

Наказ від 03.04.2020 №20-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №19-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №18-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №17-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №16-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №15-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №14-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №47-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №13-СТ-ЗВ-П

Наказ від 27.03.2020 №12-СТ-ЗВ-П

Наказ від 27.03.2020 №48-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №46-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №45-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №44-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №43-СТ-П

Наказ від 20.03.2020 №42-СТ-П


Проєкти наказів

Наказ від 08.04.2020 № 49-СТ-П Про педпрактику

Наказ від 08.04.2020 № 50-СТ-П Про педпрактику

Наказ від 09.04.2020 № 51-СТ-П Про педпрактику


Накази

Розпорядження №17 від 30.04.2020 Про освітню діяльність університету під час карантину (проміжна атестація, завершення навчального року)

Наказ №96 від 27.03.2020 Щодо організації освітнього процесу та завершення 2019-2020 н.р. у Глухівському НПУ ім.О.Довженка у період надзвичайної ситуації

Розпорядження №31 від 19.03.2020 Про моніторинг освітнього процесу в період карантину  //   Додаток 1  //  Інструкція до програми ZOOM

Наказ №92 від 18.03.2020 Про організаційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу СОУШ-19 у Глухівському НПУ ім.О.Довженка та його структурних підрозділах

Розпорядження №15 від 13.03.2020 Про виконання профілактичних і протиепідемічних заходів

Розпорядження №30 від 12.03.2020 Про організацію освітнього процесу в період карантину  //  Додаток 1

Наказ №87 від 12.03.2020 Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах


 Навчання за дистанційними технологіями

Факультет дошкільної освіти

Фотозвіт підсумкової конференції 32 ДО

Захист практики 21 ДА

01.04.20р. Засідання ученої ради факультету дошкільної освіти.

На порядку денному обговорення специфіки проведення підсумкових конференцій з педагогічної практики.

01.04.2020

 

06.04.2020р. Zoom  конференція . Міжнародне  науково-педагогічне стажування для викладачів закладів вищої освіти на базі університету Collegium Civitas у Варшаві (Польща) «Академічна доброчесність: виклики сучасності».

Учасники к.п.н. Куліш І.Д., к.п.н. Любива В.В

06.04.2020

 

08.04.20р. 09:30 (програма ZOOM) Засідання кафедри теорії і методики дошкільної освіти

На порядку денному:

 1. Ознайомлення з рішеннями ректорату, вченої ради університету, ради факультету дошкільної освіти.
 2. Звіти викладачів кафедри за період карантину.
 3. Стан написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання.
 4. Хід та аналіз педагогічної практики студентів денної форми навчання.
 5. Затвердження білетів до літньої екзаменаційної сесії та державних екзаменів.
 6. Аналіз результатів роботи кураторів академічних груп.
 7. Стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.
 8. Стан підготовки до друку навчально-методичних посібників, статей викладачів кафедри.
 9. Різне.

08.04.2020

 

21 квітня 2020 р. було проведено практичне заняття з дисципліни «Дитяча література» для студентів 11-ДО групи факультету дошкільної освіти з використанням дистанційної технології Zoom (викладач: Данильченко І.Г.).

23.04.2020.5

23.04.2020.7

 

28.04.2020 Підсумкова конференція 11-ДО групи

Практика в групах дітей раннього віку – складова професійної практичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.

28.04.202028.04.2020.1

28.04.2020.228.04.2020.3

28.04.2020.528.04.2020.4

28.04.2020.628.04.2020.7

 

07.05.2020 р. було проведено практичні заняття з дитячої літератури у студентів 11-ДО і 22-ДО груп з використанням дистанційної технології Zoom.

07.05.2020.107.05.2020.2

07.05.2020.307.05.2020.4

 

Науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності»

У рамках проведення Тижня науки на факультеті дошкільної освіти 14 травня 2020 року було проведено в форматі Zoom-конференції науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності». Під час виступів студенти випускних курсів (21-ДО група та 38-25Д група) мали змогу презентувати власні наукові доробки за темами бакалаврських робіт, що присвячені різним аспектам дошкільної освіти, а також отримати слушні поради від викладачів факультету щодо їх удосконалення.

14.05.2020.do114.05.2020.do2

14.05.2020.do314.05.2020.do4

14.05.2020.do514.05.2020.do6

 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ – КРОК ДО ДИПЛОМА БАКАЛАВРА

14.05.2020  Режим відео конференції (Zoom)

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, відповідно до пункту 2.1.1.4 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, розпорядження від 12.03.2020 № 30 «Про організацію освітнього процесу в період карантину», листа МОН України від 27.03.2020 №1/9-187 «Щодо завершення 2019-2020 навчального року»   на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня  «Бакалавр» студентів спеціальності  012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.

Усі  студенти  засвідчили свою готовність до державної атестації.

14.05.2020.114.05.2020.214.05.2020.3

14.05.2020.414.05.2020.514.05.2020.6

 

Консультація до комплексного екзамену з фахових методик дошкільної освіти за дистанційною технологією ZOOM для випускників групи 38-25 Д.

21.05.2020 

 

22 травня 2020 року на факультеті дошкільної освіти вже в традиційній формі Zoom-конференції відбувся захист курсових робіт зі спеціалізації «Іноземна мова». Студенти 42ДО групи презентували результати власних досліджень із методики навчання дітей дошкільного віку іноземних мов і культур.

Представлені для захисту роботи ще раз довели можливість та необхідність навчання дітей старшого дошкільного віку іноземним мовам, зокрема виховання в них інтересу до вивчення мов, формування іншомовної комунікативної компетентності загалом та її компонентів зокрема як в процесі ігрової діяльності, так і під час використання дитячої художньої літератури, різних видів наочності тощо.

22.05.2020.122.05.2020.2

22.05.2020.322.05.2020.4

 

Захист курсових робіт з дошкільної педагогіки та фахових методик дошкільної освіти 32- ДО групи

22.05.2020.1do22.05.2020.2do

 

Державний екзамен з фахових методик дошкільної освіти. Група 38-25Д .

(З використанням дистанційної технології Zoom).

23.05.2020.1do

 

Факультет початкової освіти

Відповідно до розпоряджень Про педпрактику

Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова) для студентів 22-ПО, 31-ПО груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервісаZoom  для проведення відеоконференцій) 14.04.2020 р. об  11год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи фахівця соціальної сфери) для студентів 60М-СР групи факультету початкової освіти заочної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 13.04.2020 р. о 10 год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи соціального працівника) для студентів 24-СР(ск.), 42-СР груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 15.04.2020 р. о 14 год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова)  для студентів 18-25 П групи Сумської філії провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 11.04.2020 р. о 12 год.

Відповідно до плану роботи факультету

Засідання вченої ради факультету початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести 28.04.2020 р. о 13.00

Засідання кафедр педагогіки і менеджменту освіти, психології і соціальної роботи, теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести з 15.04.2020 р. по 17.04.2020 року.

 

Використання сервісу Google  Classroom

Освітній процес в асинхронному режимі на факультеті початкової освіти забезпечується шляхом використання сервісу Google  Classroom – інструменту, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail.  

servclasroom1servclasroom2

servclasroom3servclasroom4

servclasroom5

 

Використання платформи Zoom

З метою проведення лекційних занять, проведення контрольних заходів  в синхронному режимі (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у веб-середовищі дистанційного навчання) викладачі факультету  використовують програмне забезпечення Skype, відеоконференцзв’язк за допомогою сервісів Google (meet.google.com), Zoom (платформа для проведення відеоконференцій, онлайнзанять, онлайнконсультацій.

servzoom1

Лекція з курсу «Основи менеджменту української освіти»

Викладач Шерудило А.В.

18-25 П група

servzoom2servzoom3

Практика усного і писемного мовлення

Викладач Мозуль І.В.

  60 13.04

 12 14.04

 24 42 15.04

 24 15.04

 60 24 60 43 16.04

12

12

21

4 травня 2020 р. у дистанційному режимі, за допомогою платформи ZOOM, було проведено засідання кафедри психології та соціальної роботи. Викладачі кафедри активно обговорювали найбільш актуальні питання сьогодення, зокрема стан організації дистанційного освітнього процесу зі студентами денної та заочної форм навчання, проведення державної підсумкової атестації  у дистанційному режимі; стан підготовки та перегляду освітніх програм за ОС "Магістр" та "Бакалавр"; підсумки проведення педагогічних практик у дистанційному режимі та інше.

 1 04.05

 2 04.05

 

Викладачі факультету початкової освіти взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи», яка відбулась 6 травня 2020 року об 11:00 за допомогою додатку «Zoom».

06.05.20204

06.05.2020106.05.20205

 

07.05 6 231 zoom

 

20 травня 2020 року відбулась розширена виробнича нарада факультету початкової освіти, де були розглянуті наступні питання:

 1. Про підготовку до організації і проведення державної атестації для студентів денної і заочної форм навчання, у т.ч. філій (процедури проведення, відображення їх у розкладах).
 2. Про результати проміжної атестації студентів денної форми навчання з усіх дисциплін, що вивчаються у ІІ півріччі.
 3. Про стан упровадження електронного журналу.
 4. Про підготовку до проведення перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат.
 5. Оплата за навчання у 2020-2021 н.р. відповідно до встановлення індикативної собівартості (На виконання постанови КМУ від 03.03.2020 №191 «Деякі питання запровадження індикативної вартості»).

20.05.2020.1

 

20 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки і психології початкової освіти, де викладачі узгодили особливості організації державної атестації, обговорили стан профорієнтаційної роботи, процедуру перевірки курсових робіт на унікальність та інші важливі питання.

20.05.2020.2

 

21 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки та менеджменту освіти. А також передзахист магістерської роботи Бугайової Марини Вікторівни на тему «Теоретичні засади діяльності керівника закладу загальної середньої освіти» (науковий керівник канд. пед. наук, ст. викл. Зенченко Тетяна Федорівна).

21.05.2020.1

21.05.2020.2

 

Факультет технологічної і професійної освіти

Упродовж двох днів на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист ///педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (група 6 М-Пр (Б)), а також ///навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання)/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (групи 24 Пр (Б), 45 Пр (Б)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.

 viber 2020 04 13 17 45 39

 viber 2020 04 13 17 45 41

 viber 2020 04 15 12 16 49 viber 2020 04 15 12 16 51

Цього року означені практики проходило 28 студентів. Загалом, майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчить підготовлена документація з фаху. Стежили за процесом проходження та надавали методичні поради студентам групові керівники та методисти (Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Хоменко О. Г., Литвинова Н. В., Перунок О.М. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.).

 viber 2020 04 13 17 45 42

 viber 2020 04 15 12 17 05 viber 2020 04 15 12 17 01

Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.

Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.

 viber 2020 04 15 12 16 59 viber 2020 04 15 12 16 48

 viber 2020 04 13 17 45 401

 viber 2020 04 13 17 45 411

 

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

 Робота з сервісом Classroom:

 1617  18

Фото-скрін-звіт про застосування дистанційних технологій

 
 3  5
 6  7
 8  4
 9  10
 11  12
 14  13
 15  
   
Факультет філології та історії

07 квітня 2020 року на факультеті філології та історії  відбулася конференція із захисту навчально-залікової педагогічної практики у студентів, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Мова і література (англійська))"  ОС "Бакалавр", через сервіс відеоконференцзв’язку.

Відео за посиланням.

10  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Бакалавр", із використанням дистанційних технологій.

Відео за посиланням.

15  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Магістр", із використанням дистанційних технологій.

 61 2

 61 3 61

 61 4 61 5

 

16 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри історії, правознавства та методики навчання за участю декана факультету з використанням  дистанційних технологій, на якому були обговорені важливі питання, зокрема щодо  стану дистанційної роботи зі студентами, підготовки курсових робіт, готовності  до державної атестації.

Особливу увагу на засіданні було спрямовано на розгляд питання профорієнтаційної роботи викладачів кафедри щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами "Середня освіта (Історія)", "Історія та археологія". 

Screenshot 2

ScreenshotScreenshot 1

 

14-15 квітня 2020 р. на базі кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка було проведено VІІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». З огляду на запровадження по всій території України умов карантину й для запобігання поширенню COVID-19 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року робота конференції проходила в асинхронному (off-line) режимі у формі електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму.

У конференції взяли участь 109 молодих учених, магістрантів, студентів із Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Afyon Kocatepe University (Турція), Київського національного університету технологій і дизайну, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Сумського державного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та інших закладів освіти.

23.04.2020 23.04.2020.1

Тематика конференції торкнулася широкого спектру проблем:

 • нерозв’язані питання в лінгвістиці й літературознавстві;
 • нові виклики в методиці навчання;
 • перспективи досліджень у гуманітарних науках;
 • нові тенденції в природничих науках;
 • новаторські напрямки розвитку професійно-технологічної освіти.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції було підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті Глухівського НПУ імені Олександра Довженка. Організаційний комітет зобов’язується підготувати й розіслати учасникам конференції сертифікати. Дякуємо усім учасникам за співпрацю!

 

22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) з використанням дистанційних технологій. 

 62 3

 62 5 62 30

 62 6 62 9

 

22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з використанням дистанційних технологій.

 64 80

  64 64 5

 64 4 64 6

 

З метою успішного засвоєння студентами 23-У групи факультету філології та історії складного мовознавчого курсу "Українська діалектологія" кандидат філологічних наук Марєєв Дмитро Анатолійович  проводить практичні заняття зі студентами з використанням дистанційних технологій.

3 3

 

Випускники бакалаврату спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 42-А група факультету філології та історії) поглиблюють свою фахову підготовку, зокрема вивчають стилістику англійської мови (викладач - доцент Мілютіна О.К.) та практичний курс німецької мови (викладач - канд.філ.наук Андріїшина К.І.) з використанням дистанційних технологій.

 IMG feee2dd812ddf39a99a0bb1fa3c07030 V

0 02 0a 30dfc2df33fca3f749c0ba8f4ece6069ad89d45c90906c73a69834c730f60b47 acfffa3a0 02 0a e7850a95ef4adf80d2accc09e3d373e52c627b28eda74834675bcd7aafa67c02 5569d327

 

Студенти факультету філології та історії опановують курс "Практичний курс німецької мови" з використанням дистанційних технологій під керівництвом  кандидата філологічних наук  Андріїшиної Катерини Іванівни.

0 02 0a 5ccc6e10899bf3bafb984bdf7fe647adf772633accc59e7c3895162ee5a64c64 e13b691f0 02 0a 8d19f9c939f02e44e350110703af9cdaf6a746682723b97fe412e59d7165b643 f28f4b54

 

21 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка з використанням дистанційних технологій. На порядку денному були питання щодо результатів дистанційної роботи зі студентами. Також викладачі заазначили про стан виконання курсових і дипломних робіт студентів філології та історії, готовності до державної атестації й обговорили особливосі профорієнтаційної роботи в умовах карантину. Засідання кафедри пройшло плідно та конструктивно. 

 44

 

21 квітня 2020 року відбулося чергове засідання кафедри української мови, літератури та методики навчання з використання дистанційних технологій. На засіданні було розглянуто актуальні питання щодо готовності студентів до захисту дипломних робіт, результатів участі  у конкурсі студентських наукових робіт, стану профорієнтаційної роботи тощо.

 

Підсумкове заняття з риторики та методики навчання риторики проводить декан факультету філології та історії, доцент Лучкіна Любов: теорія закріплюється практичними вміннями ведення дискусії, досягнення компромісу.

  41 8

  41 4 41 5

  41 41 7

 

28 квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулося засідання вченої ради.  Було обговорено важливі питання щодо організації освітнього процесу під час карантину, зокрема проведення семестрової та  державної атестації студентів, перевірка наукових робіт на дотримання доброчесності, призачення рецензентів випускових робіт тощо.
Крім того, проведено попереднє обговорення освітніх програм на вступ 2020 року. Прийнято рішення щодо розміщення проєктів освітніх програм на сайті факультету з дедлайном обговорення - 31.05.2020.
Велику увагу зосереджено було також на проведенні профорієнтаційної роботи в сучасних умовах.
Screenshot 4
Screenshot 5

 

2222

Наказ МОН «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році _04.10.2019 №1271

Вимоги до студентських робіт Всеукраїнського конкурсу

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»

Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції зі спеціальності «Технологічна освіта»:

 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за таким графіком:

22 квітня 2020 року — заїзд учасників, організаційні заходи;

23 квітня 2020 року — конференція (за секціями);

23 квітня 2020 року — підведення підсумків, нагородження переможців, від’їзд учасників. 

Проїзд, харчування, проживання - за рахунок учасників Конкурсу. 

Контактні телефони: 

(066) 171 30 74 - заступник голови оргкомітету Грудинін Борис Олександрович – доктор пед.наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

(099) 723 30 03 - відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії Білевич Світлана Вікторівна -канд.пед.наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Список запрошених для участі у конференції зі спеціальності «Технологічна освіта»

Рейтинговий список робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»

Рейтинг переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»

Програма підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»


 

Результати рецензування творчих робіт, що подані на Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт з галузей знань і спеціальностей

спеціальність «Технологічна освіта»

За умовами Конкурсу рецензування  проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 120 бальною шкалою із наступним виведенням середнього балу.

Шифр

Рец 1

Рец 2

Середній бал

Рецензії, роботи

1

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

109

111

110

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

2

Курс за вибором

108

110

109

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

3

Екологічна грамотність

101

105

103

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

4

Екологічно-технологічна компетентність

103

101

102

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

5

ХМАРА

100

102

101

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

6

Диференціал

98

100

99

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

7

ПОДБАЙ ПРО ПЛАНЕТУ!

93

95

94

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

8

Спеціальні здібності

93

95

94

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

9

СУПРЕМУМ

92

90

91

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

 Рецензії

10

ІННОВАЦІЯ

87

89

88,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

11

Техніка

82

78

80,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

12

Структурно-логічні схеми

76

78

77,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

13

Дизайни вишивки

72

75

73,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

14

Діагностування досягнень

71

75

73,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

15

Дидактика

70

72

71,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

16

Оздоблення одягу

70

72

71,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

17

Проектна діяльність

67

69

68,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

18

Клюкарза

66

69

67,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

19

Технологія ложкарства

65

69

67,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

20

Дизайн-завдання

67

65

66,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

21

Пізнавальна діяльність

64

67

65,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

22

Щасливий пес

64

67

65,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

23

TESLA

65

63

64,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

24

ПРОЄКТ

58

62

60,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

25

Стендова модель

58

62

60,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

26

Культура праці

65

50

57,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

27

СКАНВОРД

54

58

56,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

28

FM

55

56

55,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

29

Нове життя

56

52

54,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

30

Інтер

54

50

52,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

31

Розвиток мистецтво

50

53

51,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

32

Вишиванка

53

49

51,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

33

Станок обробка

49

51

50,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

34

Вивчаємо гільоширування

47

50

48,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

35

Навчання прикрасам

46

50

48,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

36

Квест

47

49

48,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

37

Навчання рослинництву

37

41

39,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

38

Діджиталізація

0

0

відхилено

 Рецензія

39

Тренінгова робота

0

0

відхилено

 Рецензія

 


Переможці 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»  у 2019/2020 навчальному році

Шановні учасники конкурсу та їхні керівники!

Щиро вітаємо Вас із перемогою, а також вдячні всім учасникам, які надіслали роботи на Конкурс!

 

Доводимо до вашого відома, що у зв’язку з призупиненням освітнього процесу та запровадженням карантину на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  з 12 березня 2020 р. по 24 квітня 2020 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа МОН України № 1/9-154 від 11.03.2020 р., листа МОН України № 221/10-713 від 12.03.2020 р. на виконання наказу Ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 12.03.2020 р. № 87 «Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах» та наказу  Ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 10.04.2020 р. № 110 «Про внесення  змін до наказу від 27.01.2020 № 28 «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта» у 2019/2020 навчальному році» https://drive.google.com/file/d/1CWxv9Nl9uc8eXnfPKqXVI_cCgPxyA1np/view?usp=sharing рішенням галузевої конкурсної комісії підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»  у 2019/2020 навчальному році було підведено за результатами першого етапу ІІ туру.

Переможці  ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»  у 2019/2020 навчальному році

П.І.Б.

ЗВО

Назва роботи

Шифр роботи

Середній бал

Диплом І ступеня

1.

Шах Ірина Вікторівна

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Методика впровадження елементів театральної педагогіки на уроках трудового навчання

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

110

2.

Мехедок Валерія Ігорівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Упровадження елементів етнодизайну в процес вивчення курсів за вибором учнями базової школи

Курс за вибором

109

Диплом ІІ ступеня

3.

Трохимчук Наталія Олександрівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Методика формування системи знань ключової компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» в учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання

Екологічна грамотність

103

4.

Бойчук Світлана Олександрівна

Музика

Олена Русланівна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Організаційно-методичні умови формування екологічно-технологічної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти під час гурткової та позакласної роботи

Екологічно-технологічна компетентність

102

5.

Закора Маргарита Геннадіївна

Бердянський державний педагогічний університет

Хмароорієнтована методика навчання учнів 9 класів у проєктно-технологічній діяльності

ХМАРА

101

Диплом ІІІ ступеня

6.

Павленко Анастасія Андріївна

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Використання мультимедійного супроводу під час проведення вступного інструктажу

Диференціал

99

7.

Чалий Микита Валерійович

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування екологічної компетентності учнів в процесі реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках трудового навчання»

ПОДБАЙ ПРО ПЛАНЕТУ!

94

8.

Вергун Мар'яна Ігорівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Розвиток спеціальних здібностей старшокласників до швейної справи у процесі профільного навчання

Спеціальні здібності

94

9.

Ікавець Надія Василівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Розробка STREAM-занять для вивчення фракталів

СУПРЕМУМ

91

Дипломи переможців будуть надіслані поштою на вказані у реєстраційній формі адреси. 

 

 

 


 Результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Технологічна освіта»

4 квітня 2019 року завершився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта», що відбувся на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

До складу галузевої конкурсної комісії, яка оцінювала наукові роботи та виступи учасників, ввійшли провідні вчені в галузі технологічної освіти, які представляли заклади вищої освіти з різних регіонів України.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт проводиться з метою виявлення кращих досліджень і формування молодого резерву науковців. На Конкурс було представлено 43 наукові роботи з актуальних проблем технологічної освіти (46 студентів-авторів, 35 наукових керівників) з 18  закладів вищої освіти.

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 11 студентів з 11 закладів вищої освіти.

Учасники конкурсу, на високому рівні представляли результати своїх досліджень, доводили їх актуальність і практичне значення, ілюстрували наукові доповіді фото- та відеоматеріалами.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня:

Мелешко Оксану, студентку  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Покладову Вікторію, студентку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Диплом ІІ ступеня:

Вітюк Наталію, магістрантку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Колядича Андрія, студента ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Павлишина Степана, студента Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

Диплом ІІІ ступеня:

Корзун Наталію, студентку Бердянського державного педагогічного університету;

Бірюка Олександра, Юркова Олександра, магістрантів Вінницького національного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Шумило ГаннУ, магістрантку Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка;

Меледіна Михайла, студента Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка;

Кречик Юлію, студентку Рівненського державного гуманітарного університету;

Смучка Юрія, студента Хмельницького національного університету.

Щиро вітаємо студентів та їхніх наставників!   

Бажаємо нових наукових звершень!

 

2018-2019 рік

 

Накази

Наказ про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році.

Наказ про перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н.р.

 


II етап Усеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Педагогіка"

Учасникам необхідно до 15 березня 2019 року надіслати в оргкомітет анкету учасника олімпіади (форма анкети, заявки та відомості про керівника  додаються)

Інформаційній лист.

Програма проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» – 2019.

Інформація про умови проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» − 2019

 2019

 

У Глухівському НПУ ім. О.Довженка розпочався ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»

15 травня 2019 року згідно з наказом  МОН України від 28.11.2018 р. №1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році»  на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка розпочався II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка». Завдання олімпіади полягає у виявленні обдарованих студентів, сприянні розвитку творчого мислення, активізації наукового пошуку у вирішенні проблем у педагогічної діяльності, а також передбачає встановлення здатності до глибокого осмислення і творчого застосування надбань сучасної педагогіки.

Про участь в олімпіаді заявили  студенти з 20 областей України.

Організатори заходу, який вже не перший рік успішно проводиться на базі Глухівського НПУ ім. О.Довженка, — кафедра педагогіки і менеджменту освіти.

Привітальним словом відкрив олімпіаду д-р пед. наук, проф. Григорій Луценко. До привітань долучилися голова журі, д-р пед. наук, проф., член - кореспондент НАПН України Анатолій Кузьмінський, члени журі — д-р. пед. наук, проф. Людмила Бірюк (Глухівський НПУ ім. О.Довженка), д-р. пед. наук, доц. Олена Ільченко (Полтавський НПУ ім. В.Г. Короленка),  д-р. пед. наук, проф. Зоя Рябова (Навчально-науковий інститут менеджменту освіти Університету менеджменту освіти НАПН України).

Після теплих привітань учасників ознайомили з основними етапами програми Всеукраїнської студентської олімпіади:

 • І тур – теоретичний

- 1 частина - тестування знань з педагогіки;

- 2 частина – «Педагогічне красномовство»;

 • ІІ тур – пошуково-дослідницький – розроблення наукового апарату дослідження;
 • ІІІІ тур – творчий – педагогічний кінозал «Школа майбутнього»;
 • IV тур – практичний – «Активна перерва».

Вітаємо всіх учасників олімпіади, бажаємо успіхів та натхнення у виконанні конкурсних завдань!

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ II етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»

Відбулося підведення підсумків, нагородження учасників та урочисте закриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка».

Переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади привітали перший проректор Галина Кузнецова, голова журі, д-р пед. наук, проф. Анатолій Кузьмінський,  заступник голови журі, доктор педагогічних наук, професор Глухівського НПУ ім. О.  Довженка Григорій Луценко, члени журі та провідні викладачі кафедр закладів вищої освіти України.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Педагогіка» визнано здобувачів вищої освіти:


І місце із врученням диплома  І ступеня:

Лілія Висоцка, Глухівський національний педагогічний університет  імені Олександра;

ІІ місце із врученням диплома ІІ ступеня:

Катерина Комарницька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Любов Шпирко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

ІІІ місце із врученням диплома ІІІ ступеня:

Надія Волошина, Українська інженерно-педагогічна академія;

Наталія Хоменко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Тетяна Кулінська, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського».

Тож вітаємо переможців олімпіади і бажаємо подальших успішних кроків на шляху професійного та кар’єрного зростання!

 

Висловлюємо подяку ректорам закладів вищої освіти України, які відрядили для участі в роботі олімпіади викладачів та учасників Олімпіади.

2019-2020 рік

Наказ МОН від 17.12.2019 р. №1580 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році". 

Перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р

Наказ №377 від 30.12.19 Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» – 2020

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

А Н К Е Т А учасника другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»

 


УВАГА!!! ОГОЛОШЕННЯ!!!

 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка визначено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» серед студентів класичних і педагогічних університетів спеціальності  «Початкова освіта».

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»  відбудеться 10-13 листопада 2020 року:

10 листопада — заїзд, реєстрація, поселення учасників Олімпіади;

11 листопада — відкриття Олімпіади, виконання теоретичних та практичних турів;

12 листопада — вирішення тестових і практичних завдань;

13 листопада — підведення підсумків, від’їзд учасників Олімпіади.

До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»  запрошуються два-три студенти-переможці І етапу олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта».

Анкети учасників, оформлені згідно з додатком 1 (тестовий файл у форматі WORD), надіслати до 1 жовтня 2020 року на e-mail: kafpipo@gmail.com та на адресу:

Кафедра педагогіки і психології початкової освіти, корпус 1

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,

вул. Києво-Московська, 24,

м. Глухів, Сумська обл., 41400

            Про участь в олімпіаді просимо дати підтвердження в оргкомітет за телефоном:  (096)120-31-92 до 20 жовтня 2020 року.

Заїзд, поселення і реєстрація учасників — 10 листопада 2020 року протягом дня за адресою: вул. Шевченка, 12, гуртожиток № 2 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Учасники олімпіади повинні мати з собою паспорт, студентський квиток.

Проїзд, проживання, харчування здійснюється за власний рахунок. Студенти-учасники другого етапу олімпіади забезпечуються гуртожитком. Питання придбання квитків на проїзд вирішуються самими учасниками олімпіади.

 

Приїзд осіб, які супроводжуватимуть учасників Олімпіади з обмеженими можливостями, просимо повідомити до 20 жовтня 2020 року за телефоном: (096)120-31-92

Бронювання місць у готелях міста Глухова здійснювати самостійно (готель «Європа», готель «Брама»).

Адреса оргкомітету

Деканат факультету початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, вул. Києво-Московська, 24, корпус № 1, м. Глухів, 41400.

    

Довідки за телефонами:

Відповідальний секретар — Мішедченко Валентина Василівна (096)120-31-92.

Заступник відповідального секретаря — Непомняща Галина Іванівна (066)187-60-34

 

Прохання повідомити про отримання

інформаційного листа за електронною адресою

kafpipo@ gmail.com

ДЯКУЄМО!

 

Детальніша інформація на сайтах Глухівського НПУ ім. О. Довженка http://new.gnpu.edu.ua/uk/vseukrainska-studentska-olimpiada-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi.html та факультету початкової освіти http://po.gnpu.edu.ua/

 

05.04.2020

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

(Дошкільна освіта та мова і література (англійська),  Дошкільна освіта та фізична культура,  Дошкільна освіта та корекційна освіта,  Дошкільна освіта та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Інформатика)

(Середня освіта (Інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

(Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

012 Дошкільна освіта

(Дошкільна освіта та мова і література (англійська),  Дошкільна освіта та фізична культура,  Дошкільна освіта та корекційна освіта,  Дошкільна освіта та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та економіка))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

(Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" або ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

За державним замовленням

(Дошкільна освіта)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Дошкільна освіта,  Дошкільна освіта та управління закладом освіти)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

За державним замовленням

(Початкова освіта)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Початкова освіта, Початкова освіта та та управління закладом освіти)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія та природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

За державним замовленням

(Соціальна робота)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

073 Менеджмент

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОНС "Доктор філософії"

011 Освітні, педагогічні науки

(Теорія і методика вищої освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(Теорія і методика професійної освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

032 Історія та археологія

(Історія та археологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

073 Менеджмент

(Управління закладом освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

НС "Доктор наук"

015 Професійна освіта

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Філіал м. Бар

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Психологія

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Українська мова

Психологія

Філіал м. Кременчук

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Трудове навчання та технології

Біологія

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Трудове навчання

Англійська мова

Біологія

Філіал м. Суми

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Трудове навчання та технології

Дошкільна освіта

Початкова освіта

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Трудове навчання та технології

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Лист МОН від 08.11.2019 Щодо проведення Всеукраїнського творчого конкурсу «Здорова дитина – здорова нація»

Положенння Про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

Інформаційне повідомлення Про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

Відомості про автора (авторів) та наукового керівника творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

 


 

Результати рецензування творчих робіт, що подані на Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

 «Здорова дитина- здорова нація»

Відповідно до Листа МОН від 08.11.2019 Щодо проведення Всеукраїнського творчого конкурсу «Здорова дитина – здорова нація», з метою залучення студентської молоді до активної науково-дослідної та творчої діяльності, розширення контактів студентства, було започатковано Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді «Здорова дитина –здорова нація»

За умовами Конкурсу рецензування  проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів)

Шифр роботи

Сумарний бал

 Рецензії               

1.   

ЦІННІСНЕ ВІДНОШЕННЯ

164

  Рецензія №1


  Рецензія №2 

2.   

БЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ`Я

125

  Рецензія №1


  Рецензія №2

3.   

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ`Я

85

  Рецензія №1


  Рецензія №2

4.   

ПСИХОСОМАТИЧНЕ ЗДОРОВ`Я

181

  Рецензія №1


  Рецензія №2

5.   

ПРОФІЛАКТИКА

122

  Рецензія №1


  Рецензія №2

6.   

СЕРЦЕ

172

  Рецензія №1


  Рецензія №2

7.   

ЗДОРОВ`Я ШКОЛЯРІВ

99

  Рецензія №1


  Рецензія №2

8.   

ЗВИЧКА-ДРУГА НАТУРА

141

  Рецензія №1


  Рецензія №2

9.   

ДОШКІЛЬНЯТКО-ЗДОРОВ`ЯТКО

67

  Рецензія №1


  Рецензія №2

10.            

Я ЗВИКАЮ ДО САДОЧКА.ТОЧКА.

168

  Рецензія №1


  Рецензія №2

11.            

HEALTY

83

  Рецензія №1


  Рецензія №2

12.            

ВЕЛОСПОРТ

68

  Рецензія №1


  Рецензія №2

13.            

ОЗД

120

  Рецензія №1


  Рецензія №2

14.            

АПИТ

110

  Рецензія №1


  Рецензія №2

15.            

ЛЕТА

115

  Рецензія №1


  Рецензія №2

16.            

ЗВИЧКА ЗСЖ

140

  Рецензія №1


  Рецензія №2

17.            

ЗДОРОВА ДИТИНА

77

  Рецензія №1


  Рецензія №2

18.            

ВАЛЕОКОМПЕТЕНТНІСТЬ

48

  Рецензія №1


  Рецензія №2

19.            

В.СУХОМЛИНСЬКИЙ  ПРО ЗДОРОВ`Я

60

  Рецензія №1


  Рецензія №2

20.            

ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

50

  Рецензія №1


  Рецензія №2

21.            

ТЕХНОЛОГІЇ

151

  Рецензія №1


  Рецензія №2

22.            

ЗДОРОВ`Я-ЦЕ ЖИТТЯ

179

  Рецензія №1


  Рецензія №2

23.            

ДЗВІНОЧОК

74

  Рецензія №1


  Рецензія №2

24.            

РУХАНКА

97

  Рецензія №1


  Рецензія №2

25.            

ЗДОРОВ`ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

63

  Рецензія №1


  Рецензія №2

26.            

COCCINEII

112

  Рецензія №1


  Рецензія №2

27.            

РУХОВА АКТИВНІСТЬ

124

  Рецензія №1


  Рецензія №2

28.            

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

176

  Рецензія №1


  Рецензія №2

29.            

ПОЗАШКІЛЛЯ, ЗДОРОВ`Я

144

  Рецензія №1


  Рецензія №2

30.            

ЗДОРОВ`Я ЦЕ СПОСІБ МИСЛЕННЯ

72

  Рецензія №1


  Рецензія №2

31.            

ЗДОРОВ`Я-ЦЕ ГАРМОНІЯ

143

  Рецензія №1


  Рецензія №2

32.            

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ

72

  Рецензія №1


  Рецензія №2

33.            

ДОЗВІЛЛЯ

61

  Рецензія №1


  Рецензія №2

34.            

ІГРИ-ЕСТАФЕТИ

154

  Рецензія №1


  Рецензія №2

35.            

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

152

  Рецензія №1

 


 

Переможці  ІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина-здорова нація»

У зв’язку з призупиненням освітнього процесу та запровадженням карантину на факультеті дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  з 12 березня 2020 р. по 3 квітня 2020 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа МОН України № 1/9-154 від 11.03.2020 р., листа МОН України № 221/10-713 від 12.03.2020 р. та на виконання наказу Ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 12.03.2020 р. № 87 «Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах» рішенням галузевої конкурсної комісії підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина-здорова нація» у 2019/2020 навчальному році було підведено за результатами першого етапу ІІ туру.

Таблиця 1 Переможці  ІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина-здорова нація»

П.І.Б.

ЗВО

Назва роботи

Шифр роботи

Сумарний бал

 Диплом І ступеня

1.

Веремейчик Юлія Сергіївна

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Оцінка впливу інформаційно-комунікаційних технологій на психоматичне здоров’я школярів

Психоматичне здоров’я

181

2.

Холмецька Дарина Ігорівна

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г Шевченка

Підготовка майбутніх вихователів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти

«Здоров’я це життя»

179

Диплом ІІ ступеня

3.

Горбачова Ірина Сергіївна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Профілактика захворювань серцево-судинної системи у студентів 1-го курсу

Серце

172

4.

Узунова Валерія Вікторівна

Бердянський державний педагогічний університет

Здоров’язбережувальне середовище як чинник успішної адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти

Я звикаю до садочка. Точка

168

5.

Бадяка Анастасія Володимирівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Формування ціннісного відношення до культури  здорового способу життя в майбутнього педагога

Ціннісне відношення

164

Диплом ІІІ ступеня

6.

Сорокоум Галина Василівна

Ні́жинський держа́вний університе́т і́мені Мико́ли Го́голя 

Особливості формування інтересу у старших

дошкільників до занять фізичною культурою засобами ігор-естафет

Ігри-естафети

154

7.

Пасхалова

Олена Віталіївна

Українська інженерно-педагогічна академія

Методика організації фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі дошкільної освіти

Фізкультурно-оздоровча робота

152

8.

Буковська

Анастасія

Вікторівна

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Вплив здоров’язберігаючих технологій на сформованість здорової особистості старших дошкільників

Смайлик

151

Адреса: вул. Києво-Московська, 24,
м.Глухів, Сумська обл., 41400.
Загальний відділ: (05444) 2-34-74,
Приймальна комісія: (05444) 2-33-61
е-mail: gnpuoffice@gmail.com

We Are Social