Установчі документи

Статут

Ліцензія на надання освітніх послуг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію університету

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015)

Колективний договір 2017р. (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8Додаток 9)

Акт узгодження переліку спеціальностей

Перелік спеціальностей та освітніх програм Глухівського національного педагогічного університету Імені Олександра Довженка // List of Majors of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

             Бакалавр // Bachelor degree                                  Магістр // Master degree

Етичний кодекс

Правила внутрішнього розпорядку

Регламент 2018

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2019 рік


Плани

Концепція розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2015-2020 роки

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2016 рік

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2017 рік


Звіти

Звіт ректора за 2018 рік

Звітна доповідь ректора 2017 рік

Звіт ректора 2017

Звітна доповідь ректора 2016 рік

Звіт ректора 2016


Положення

Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про наукову бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Збірник положень

Положення про замовлення, друк документів про освіту

Положення про комісію з трудових спорів

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на факультетах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про табельний облік використання робочого часу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Додаток1, Додаток2)

Положення про відділ міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення з питань етики та академічної доброчесності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка


Інформація про склад керівних органів:

Ректор

Проректори

Декани

Завідувачі кафедр

Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Автор : joomla блоги