Ліцензія на надання освітніх послуг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Статут

Колективний договір 2017р. (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8Додаток 9)

Акт узгодження переліку спеціальностей

Перелік освітніх програм

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2017 рік

Звітна доповідь ректора 2016 рік

Звіт ректора 2016

Концепція розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2015-2020 роки

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2016 рік

Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про наукову бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Правила внутрішнього розпорядку для працівників та студентів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Збірник положень

Персональний склад Наглядової ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Список наукових праць. Ректор

Інформація про склад керівних органів:

Ректор

Проректори

Декани

Завідувачі кафедр

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка з ЄДРПОУ

Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Сертифікати

Сертифікати філій

Сертифікати університет

 

Автор : joomla блоги