konf 13.02.2020

13 лютого 2020 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулась Міжнародна Інтернет-конференція «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри» 

Детальніше...

sem angl 2020

Надання можливості громадянам аналізувати та розуміти, як працюють ЗМІ та який вплив мають на громадську думку в сучасному суспільстві, є важливим для розвитку здорового демократичного суспільства.
З метою популяризації медіаграмотності та дисемінації отриманих знань в 2019 SumyMediaLiteracyInstituteз 02.02.2020 по 11.02.2020 р.  на факультеті філології та історії проведено серію тренінгів  2020 Hlukhiv Foreign Language Workshop “INNOVATIVE ASPECTS
 OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN UKRAINE AND ABROAD”.

sem ffi 12.02.2020

Регіональний методичний семінар на факультеті філології та історії: про ціннісне ставлення до мови, усвідомлення мови як державного чинника, як засобу ідентифікації мовця з народом, як засобу самовираження…

З метою реалізації завдань щодо співпраці нашого університету з Національною академією педагогічних наук України, а головне – для обговорення актуальних питань, пов’язаних із формуванням української мовної особистості в процесі навчання української мови 12 лютого 2020 року в стінах нашого вишу відбувся регіональний методичний семінар «Концепція навчання української мови на засадах компетентнісного підходу». Співорганізатори заходу – Інститут педагогіки НАПН України та Глухівський НПУ ім. О. Довженка.

Детальніше...

spivpr ftpo 2020

11-12 лютого у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» у рамках співпраці з НМЦ ПТО у Сумській області та закладами професійно-технічної освіти, які є основними стейкхолдерами та роботодавцями, відбувся семінар у форматі методичного кейса «Організація освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: вимоги сьогодення».

Детальніше...

konf mol vch06.02.2020

6-7 лютого 2020  року в Глухівському НПУ ім.. О.Довженка відбулася звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Освіта XXI  століття: молодіжний вимір».

Детальніше...

konf 31.01.2020

30-31 січня 2020 року

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка проведено регіональний семінар-тренінг «Акредитаційне освітнє середовище»,  який став логічним продовженням циклу семінарів для Галузевих експертних рад та експертів із оцінювання освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Детальніше...

konf trudkol 2020

14 січня 2020 року в конференцзалі навчального корпусу № 1 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася конференція трудового колективу. Головне питання порядку денного конференції – звіт ректора Глухівського НПУ  ім. О. Довженка проф. Курка Олександра Івановича  за 2019 р.  про  виконання ним умов контракту з Міністерством, Статуту закладу вищої освіти, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої освіти.

Детальніше...

vruch dupl mag2020

10 січня 2020 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбувся урочистий випуск магістрів, що традиційно зібрав в одному залі випускників усіх спеціальностей. 

Детальніше...

28.12.2019

19 грудня 2019 року відбувся захист дисертації Самілик Валентини Іванівни «Фoрмування гoтoвнoстi майбутнiх учителiв бioлoгiї до природоохоронної діяльності в процесi прoфесiйнoї пiдгoтoвки».

Детальніше...

27.12.2019

19 грудня 2019 року відбувся захист дисертації Медвідь Юлії Іванівни на тему: «Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки».

Детальніше...