17.11.2021

Представники студентського самоврядування Глухівського національного педагогічного уінверситету імені Олександра Довженка 17 листопада 2021 року взяли участь у святковій зустрічі, ініційованій головою облдержадміністрації Дмитром Живицьким з нагоди Дня студента.

Детальніше...

sem.05.11.2021

5 листопада 2021 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій». Організатором заходу традиційно є кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва. Основною метою проведення семінару було обговорення ключових проблем, обмін досвідом щодо організації та методичного забезпечення освітнього процесу підготовки майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

Детальніше...

27.10.2021

Під таким гаслом пройшло 27 жовтня 2021 року пленарне засідання І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».

Детальніше...

sem.29.10.2021

Удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, доступності й ефективності – одне з головних завдань вищої школи в Україні. У його розв’язанні важливу роль відіграє розвиток академічної мобільності здобувачів вищої освіти, науковців і науково-педагогічних працівників. У зв’язку з вищезазначеним 29 жовтня 2021 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка був організований ІІ науково-практичний онлайн-семінар «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Детальніше...

29.10.2021

29 жовтня 2021 року для здобувачів вищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка була організована онлайн-зустріч із представником ювенальної превенції Сергієм Свинаренком на тему «Адміністративна та кримінальна відповідальність: чим регулюється та що передбачає».

Детальніше...

14.10.2021

14 жовтня 2021 року колектив Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка долучився до міських заходів із нагоди Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва.

vit.29.09.2021.1

29 вересня 2021 року голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький відзначив з-поміж 40 студентів, кращих представників студентської молоді Сумщини, студентів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» – відмінників, творчих та активних учасників міжнародних, усеукраїнських науково-практичних заходів, позанавчального й громадського життя: Лисицю Поліну, Сему Поліну, Шарун Сніжану й Терещенко Альбіну.

Детальніше...

zakx 24.09.2021

24 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбувся захист дисертації Носко Юлії Миколаївни на тему: «Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Науковий консультант – доктор історичних наук, кандидат педагогічних наук, професор Курок Олександр Іванович, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Детальніше...

zakx 23.09.2021

23 вересня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 відбувся захист дисертації Бурчака Станіслава Олександровича на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Детальніше...

15.09.2021

15 вересня 2021 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулася зустріч студентів із учасником АТО, заслуженим майстром народної творчості, одним із засновників клубу "Гарда", викладачем університету - Ігорем Білевичем.

Детальніше...