olimp urok 2020

23 вересня Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка долучився до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

Детальніше...

22.09.2020

22 вересня 2020 року відбулася зустріч студентів першого курсу з офіцером Глухівського МРВ УМВС України в Сумській області Олегом Миколайовичем Кугаєм, який ознайомив здобувачів вищої освіти з їхніми правами та обов’язками, правилами поведніки в університеті та гуртожитках. Окрему увагу було приділено питанням, пов’язаним із профілактикою тютюнопаління та вживання спиртних напоїв.
Вважаємо, що порушення легше попередити, ніж долати його наслідки. Ми дякуємо представникам ювенальної превенції за співпрацю.

den sport 2020

20 вересня 2020 року на центральній площі університету відбувся флешмоб Twins Jumps з нагоди Міжнародного дня студентського спорту, у якому взяли участь здобувачі вищої освіти з усіх факультетів університету та Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

23 вересня о 15:00 на цьому ж місці відбудеться Олімпійський урок. Запрошуємо всіх зацікавлених! Підтримайте свою команду!

 

 

zustr 17.09.2020

17 вересня 2020 року відбулася зустріч адміністрації навчального закладу зі студентами-першокурсниками, які відносяться до пільгових категорій. Ректор університету доктор історичних наук, професор Курок О. І. та перший проректор кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Г. П. ознайомили здобувачів вищої освіти - осіб, які мають право на соціальні виплати від держави, про порядок призначення і виплати цієї допомоги.

У процесі зустрічі було обговорено нагальні питання фінансування закладів вищої освіти в сучасних економічних умовах, можливості підтримки здобувачів освіти, що мають особливі освітні потреби, надання університетом правового, інформаційного, фінансового консультування, окреслено можливі шляхи реалізації індивідуальної освітньої траєкторії кожного студента. До жвавого обговорення було залучено проректора з науково-педагогічної роботи Термосу І. О., помічника ректора Новикова В. О., головного бухгалтера Мазнєву Н. О., з'ясовано особливості фінансового та правового супроводу здобувачів освіти пільгових категорій під час здійснення освітнього процесу.

zvit doct 2020

На черговому засіданні Наукової ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка відбулося звітування докторантів.

Детальніше...

zaxyst aspir 27.08.2020

27 серпня 2020 року відбулося звітування аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Детальніше...

konf 26.08.2020

26 серпня 2020 року на базі Державного позашкільного оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник» (м. Суми) пройшла традиційна щорічна Обласна конференція педагогічних працівників Сумщини, основною темою якої стало «Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління».

Детальніше...

Koreneva071

03 липня 2020 року відбувся захист дисертації Кореневої Інни Миколаївни на тему: «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Рудишин Сергій Дмитрович, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Egorova07

03 липня 2020 року відбувся захист дисертації Єгорової Ксенії Григорівни на тему: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тюльпа Тетяна Миколаївна, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

123456

Час – вічна і непізнавана субстанція, доки він не суб’єктивується в історії й у людському житті. Через відчуття часу ми співмірюємо себе з вічністю, зрозумівши, що «не час минає, а минаєм ми». Саме в часі споконвічно існує людина, у часі вона утривалює себе, у часі відбувається становлення самості. Отак на хвилях часу, де сплетено воєдино «і день, і ніч, і мить, і вічність, і тиша, і дев’ятий вал», зустрічає свій ювілейний день народження Олександр Іванович Курок – людина, за плечима якої наповнене, складне, цікаве, багатогранне, багате досвідом, друзями, ґрунтовними результатами життя, що підтверджує інтелектуальність, інтелігентність, духовну елітарність цієї особистості.

2020 р. для ректора ГНПУ ім. О. Довженка Курка О. І. – ювілейний. Це, звичайно, не патонівська надповна дата, але статечна шістка з елегантною п’ятіркою – дуже поважно, гідно, красиво. Освітянська когорта вітає керманича закладу з 65-літтям, із яких 40 років віддано благородному служінню Глухівському університету.     

В освітньому полі Сіверщини Олександр Іванович Курок – це ректор із двадцятилітнім стажем, під керівництвом якого виш перетворився з невеликого провінційного педінституту на один із кращих педагогічних університетів регіону. Під орудою О. І. Курка, який поєднує в собі найкращі риси сучасного управлінця-педагога, у співпраці з колегами, у дискусіях і роздумах виробляється стратегія розвитку Глухівського НПУ ім. О. Довженка – найстарішого педагогічного вишу України, історична місія якого – підготовка висококваліфікованого, інтелігентного і вимогливого Вчителя – патріота України, провідника національних інтересів, носія загальнолюдських цінностей, конкурентоздатного у вітчизняному та європейському освітньому просторі. У 2001 р. інституту надано статус університету, у 2008  – присвоєно ім’я видатного випускника цього освітнього закладу Олександра Довженка. Указом Президента України від 01.10.2009 № 792 університету надано статус національного.  Ректор зробив усе, щоб університет став провідним освітнім осередком Сіверщини з підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. Нині у структурі вишу функціонують факультети, професійно-педагогічний коледж, науково-дослідні лабораторії, аспірантура, докторантура, спеціалізована вчена рада, наукова бібліотека, видавництво, регіональний центр «Школа – ЗВО – Управління освіти», відокремлені структурні підрозділи, розвинуті соціальна інфраструктура та господарський комплекс.

За цими  значущими для професійної діяльності складниками  – людина, у душі якої завжди теплиться «солодкий та коханий дим» рідної Кролевеччини, мальовничого села Мутин – землі, де він народився червневої літньої пори, коли «немов чарівні декорації – жасмин, троянди і бузок», зростав, усотував враження дитинства. Цей Берег Дитинства святий і дорогий для Олександра Івановича, любов до нього він несе крізь усе своє життя, саме тут зародилися  його цінності – радість до життя, любов до сім’ї, уболівання за обрану справу.

Висококваліфікованим фахівцем із досвідом роботи в 1981 р. Олександр Іванович розпочав педагогічну діяльність у Глухівському інституті імені С. М. Сергєєва-Ценського (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), де розкрилися його здібності як науковця, педагога, організатора, управлінця. Тут він пройшов шлях від викладача до ректора: з 1982 р. – завідувач кафедри фізичної культури, з 1995 р. – декан факультету дошкільного виховання, з 1999 р. – проректор із соціально-економічних питань, з 2000 р. – ректор університету.

У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук, у 1996 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2002 р. – професора. У 2011 р. захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь доктора історичних наук.

Віссю, довкола якої обертається доля високошанованого ювіляра, є професійна майстерність, вимогливість до себе й колег, поміркованість, діловий хист, уміння створити унікальний творчий клімат співпраці. Радарне відчуття часу, змін, подій спонукає Олександра Івановича ініціювати активізацію діяльності університету в міжнародному та європейському освітньому просторі. Пріоритетним принципом управлінської діяльності О. І. Курка є виважена й продумана кадрова політика: кращими науково-педагогічними працівниками університету є його випускники – ті, хто знає історію своєї альма-матер, усвідомлює її призначення і високу місію гідного служіння національній освіті, виховання інтелектуального потенціалу держави, утвердження національної ідеї.

1

2

Спільне пленарне засідання президії НАПН України та вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Недарма говорять, що му­дрість керівника – основа всіх починань і звершень. Ім’я нашого ректора переду­сім для Глухівщини і Сумщини асоцію­ється з поступальним зростанням потуж­ностей університету (інтелектуальних, матеріальних, фінансових тощо). І це в умовах затяжних, складних трансфор­маційних соціальних викликів для вищої освіти, що, увірвавшись у 1990-х рр. ХХ ст., нині, у ХХІ ст., активно входять у свою чергову стадію. Нова школа можлива лише з приходом нових учителів: умотивованих, успішних, креативних. Саме ця теза лежить в основі організа­ції процесу і змісту підготовки вчителя в Глухівському НПУ ім. О. Довженка. Підготовка вчителя до роботи в умовах НУШ здійснюється у тісній співпраці з НАПН України за особистої участі її президента Кременя В.Г.

Колектив університету під керівництвом ректора  працює над проблемами формування високого професіоналізму майбутніх фахівців освітянської сфери, опануванням ними нових технологій навчання, виробленням індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності працювати творчо.

3

Вітальне слово ректора Курка О. І.  День знань та науки в Глухівському НПУ ім. О. Довженка

Ювілейна дата дає змогу усвідомити творчий доробок Олександра Івановича на багатій і плідній життєвій ниві. Внесок О. І. Курка  в розвиток освіти і науки вищої школи України значний: понад 120 наукових та навчально-методичних праць; він є провідним викладачем курсів теорії і методики фізичного виховання, історії педагогіки; автором навчальних посібників для студентів педагогічних ЗВО, вихователів, учителів, усіх тих, хто цікавиться фізичним вихованням молодого покоління, історією української педагогічної думки.  Підготував трьох кандидатів педагогічних наук.  Актуальними для формування фахової компетентності  здобувачів вищої дошкільної освіти є наукові здобутки О. І. Курка: фундаментальна праця – підручник «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», написаний у співавторстві з академіком Е. С. Вільчковським і неодноразово перевиданий, посібник «Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі», навчально-методичний посібник «Психолого-педагогічні аспекти навчання складних рухових дій»,  навчальні посібники «Теорія і методика навчання складних рухових дій», «Розвиток складних рухових дій», колективна монографія «Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку», підготовлена під науковим керівництвом О. І. Курка.  

Життєва палітра ювіляра яскраво відтворює еталонний приклад гармонії педагогічної, управлінської діяльності й теплого сімейного вогнища, що оберігає, підтримує, надихає щоднини й щогодини. Неспростовною цінністю та поштовхом до результативної, плідної науково-педагогічної й управлінської діяльності є для Олександра Івановича його сім’я. Дружина ректора Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, очолює в університеті спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук, завідує кафедрою технологічної і професійної освіти, опікується розвитком технологічної освіти на теренах Сумщини та України. Двоє синів Олександра Івановича та Віри Панасівни,  взоруючись на батьків, теж працюють в освітянській сфері, стали кандидатами наук.

4

Зліва направо: проректор Зінченко В. П., помічниця голови НАЗЯВО Наконечна Н. С., проректор Кузнецова Г. П., голова НАЗЯВО Квіт С. М., ректор Курок О. І.

У ювілейні дні зазвичай прийнято звеличувати звершення «винуватця урочистостей». Заслуги О. І. Курка в освітній галузі посутні, тож і належно відзначені державними та громадськими нагородами, почесними званнями, пошановуванням освітян. Він ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник народної освіти України, кавалер орденів «Знак пошани», «За заслуги» III ступеня, ордена Української православної церкви преподобного Нестора Літописця, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Петро Могила», «За наукові досягнення»,  Академії педагогічних наук України  «Ушинський К. Д.»,  депутат Сумської обласної ради трьох скликань. Та життя продовжується, і треба надалі робити свою справу, слугувати науці, освіті, суспільству. Попереду в Олександра Івановича Курка нові наукові задуми, цікаві креативні проєкти, їх утілення, веселкові дні й красні літа.

На новому витку життєкола, на вічних хвилях часу дозвольте засвідчити Вам, шановний Олександре Івановичу, визнання і повагу. Бажаємо довгих літ натхненно-творчого життя, сили, снаги, здоров’я, плідної праці в мирі й шанобі на благо нашої Вітчизни, безмежної любові, вдячності й поваги від рідних, друзів, колег. Хай Ваші душа та серце й надалі резонують виключно з добром, любов’ю, людською радістю, а дорога, яку Ви торуєте, буде зоряною! Хай таланить на однодумців, доброзичливих та щирих людей, а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень! Хай щастя переливається через край часу, зігріває серце, говорить із Вами без рими, тримає в теплих руках-крилах Вашу сім’ю!

На честь Вашого ювілею нехай дзвенить кришталь вітань святкових!

З ювілеєм, пане Ректоре!

З Днем народження, Олександре Івановичу!

Із глибокою шаною колектив

Глухівського національного

педагогічного університету

імені Олександра Довженка