До уваги випускників 2020 року ( ОС магістр) та 2021 року (ОС бакалавр), які навчалися на денній формі за державним замовленням!

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, які навчалися за державним замовленням денної форми навчання і здобули ступінь бакалавра або магістра за cпеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальностю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти: 

необхідно:

  1. при працевлаштуванні у заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти укласти Договір про працевлаштування випускників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які навчалися за спеціальностями (освітніми програмами) педагогічного профілю.
  2. подати до підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

не пізніше  08 жовтня 2021 року відповідні документи:

  • Договір про працевлаштування випускників (оформлюється у закладі загальної середньої освіти або ПТНЗ) в 3-х примірниках. Бланк договору додається.
  • Заяву на отримання допомоги на ім’я ректора університету. Зразок заяви (письмово).
  • Ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірену мокрою печаткою відділу освіти або ПТНЗ.
  • Ксерокопію паспорта (1,2,11стор.) та ідентифікаційного коду.
  • Довідку або витяг з наказу про прийняття на роботу.
  • Для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку, яка підтверджує інформацію про те, що працюєте на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Примітка: Випускник повинен знати повну назву та адресу закладу освіти, до якого прибув.

Випускники денної форми навчання, які навчались за державним замовленням, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1рік 4 місяці і завершили навчання у грудні 2020 року, уклали Договір про роботу на посаді педагогічного працівника, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Нормативні документи:

- постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2006 року №1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладiв вищої освіти" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №335 від 18.05.2017р.та № 597 від 10.07.2019);

- наказ МОН України від 19.12.2019р. № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладів вищої освіти»

         Детальнішу інформацію студенти-випускники можуть отримати у методиста Кримової Наталії Іванівни (7 корпус, кабінет 413)

Центр допрофесійної освіти,

працевлаштування та додаткових освітніх послуг

Автор : joomla блоги