Шановні випускники 2019 року!

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, які навчались за державним замовленням денної форми навчання і здобули ступінь бакалавра або магістра cпеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти: (умови надання допомоги):

необхідно:

  1. при працевлаштуванні у заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти укласти Договір про працевлаштування випускників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.
  2. подати до підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників до 10 жовтня 2019 року відповідні документи:
  • Договір про працевлаштування випускників (оформлюється у закладі загальної середньої освіти або ПТНЗ) в 3-х примірниках. Бланк договору додається.
  • Заяву на отримання допомоги на ім’я ректора університету. (письмово) (зразок заяви)
  • Ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірена мокрою печаткою відділу освіти або ПТНЗ.
  • Ксерокопію паспорта (1,2,11стор.) та ідентифікаційного коду.
  • Довідку або витяг з наказу про прийняття на роботу.
  • Для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ» також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього навчального закладу.

 

Примітка: Випускник повинен знати повну назву та адресу навчального закладу до якого прибув.

Нормативні документи:

- постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2006 року №1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладiв вищої освіти" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №335 від 18.05.2017р.та № 597 від 10.07.2019);

- наказ МОН України від 28.03.2016р. № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв закладів вищої освіти, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 949 від 03.07.2017).

Підрозділ сприяння працевлаштуванню

студентів і випускників

Автор : joomla блоги