олімпіада педагогіка

 

Інформаційний лист

Методичні рекомендації

Програма

Додатки

Доводимо до відома студентів - учасників Олімпіади та викладачів, що свої відгуки, зауваження і пропозиції щодо проведення Олімпіади вони можуть надсилати протягом квітня-травня 2018 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перший день олімпіади

16 травня 2018 року згідно з наказом МОН України 06.12.2017 р. №1572 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка розпочався II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка».

В урочистому відкритті олімпіади взяли участь перший проректор Галина Петрівна Кузнецова, голова журі, д-р. пед. наук, професор Глухівського НПУ ім. О. Довженка Бірюк Людмила Яківна, заступник голови журі, д-р. пед. наук, професор Глухівського НПУ ім. О. Довженка Луценко Григорій Васильович, д-р. пед. наук, професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Доброскок Ірина Іванівна, д-р. пед. наук, професор Глухівського НПУ ім. О. Довженка Пономаренко Тетяна Олександрівна, директор Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області Маринченко Едуард Олексійович, докторант Глухівського НПУ ім. О. Довженка Ткаченко Наталія Миколаївна та провідні викладачі кафедр закладів вищої освіти України.

ІІ етап Олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» − 2018 передбачає чотири тури:

І тур – теоретичний
1 частина Тестування з педагогіки
2 частина «Педагогічне красномовство».
ІІ тур – пошуково-дослідницький
ІІІ тур – Педагогічний майстер-клас «Свій талант дарую дітям»
IV тур – практичний тур (командний) «Активна перерва»

Завдання олімпіади полягає у виявленні обдарованих студентів, сприянні розвитку творчого мислення, активізації наукового пошуку у вирішенні проблем у педагогічної діяльності, а також передбачає встановлення здатності до глибокого осмислення і творчого застосування надбань сучасної педагогіки.

1. Виконання завдань тестового характеру передбачало виявлення у студентів системних і усвідомлених знань з педагогіки та основних технологій педагогічної діяльності; точність обґрунтування та висвітлення педагогічних проблем; орієнтацію у науково-методичній літературі, сучасних наукових школах, інноваційних технологіях, теоретичних концепціях та підходах, передовому досвіді; знання та розуміння суті основних державних нормативних документів щодо здійснення педагогічної діяльності в Україні; продемонструвати логіку мислення. Зміст тестових завдань складений відповідно до матеріалів основних підручників з педагогіки таких авторів: М.М. Фіцула, Н.Є. Мойсеюк, А.І. Кузьмінський, І.В. Зайченко. Кожен варіант тестів містить блок питань (близько третини від загальної кількості) про життя і творчість В. Сухомлинського.

Тривалість виконання тестових завдань – 1 година.

Тур «Педагогічне красномовство».

Мета: виявити рівень загальної і професійно-комунікативної культури учасників, уміння логічно мислити, аргументувати свою точку зору, робити переконливі висновки.
Організація конкурсу: на початку туру учасники, шляхом жеребкування, обирають уривок з педагогічних творів В.Сухомлинського. Студенти мають презентувати власне розуміння обраного уривку (розуміння головної думки, педагогічної ідеї, можливість її втілення у сучасну освітню практику тощо). На підготовку відводиться 20 хв. Час виступу кожного учасника – 4 хвилини. Кожен учасник оцінюється за 10-ти бальною шкалою.

Критерії:
- об’єктивність розуміння сенсу пропонованої фрази;
- лексико-граматична відповідність вербалізації власної думки;
- володіння технікою мовлення (дихання, голос, темп, дикція)
- уміння керувати власною поведінкою (міміка, пантоміміка, емоції, настрій тощо).

ІІ тур – пошуково-дослідницький
1. На початку конкурсу проводиться жеребкування, за результатами якого учасники отримують тему наукового дослідження. Відповідно до отриманої теми студенти повинні виконати наступні завдання:
1) скласти науковий апарат дослідження;
2) обґрунтувати методи дослідження;
3) провести статистичну обробку запропонованих емпіричних даних (одержують їх разом із темою дослідження);
4) скласти анотацію змісту наукового дослідження однією із європейських мов (анг., нім.) обсягом до 10 речень.
2. Тривалість туру – 1 година.

Вітаємо всіх учасників олімпіади, бажаємо успіхів та натхнення у виконанні конкурсних завдань!

Другий день олімпіади

Весело й активно пройшов другий конкурсний день студентської олімпіади. часники продемонструвати свої уміння та продемонструвати власне бачення можливостей використання своїх творчих умінь у педагогічній роботі.

ІІІ тур – Педагогічний майстер-клас «Свій талант дарую дітям»

1. Виконання завдання ІІІ туру готується учасниками до початку олімпіади.

IV тур – практичний тур (командний) «Активна перерва»

Команді учасників від кожного ЗВО потрібно було організувати і провести для учнів 5-8 класів активну перерву в реальних умовах освітнього процесу Глухівської загальноосвітньої школи (у класному кабінеті). У переддень проведення означеного туру між учасниками шляхом жеребкування були розподілені класи.
Конкурс оцінювався за критеріями:
- уміння встановити контакт з групою дітей;
- уміння організувати спільну діяльність з врахуванням вікових
особливостей дітей;
- уміння обрати ефективні методи і прийоми роботи з дітьми;
- уміння застосувати креативні форми роботи з дітьми;
- уміння педагогічно-грамотно підвести підсумки спільної діяльності.
Студентам та супроводжуючим були організовані цікаві екскурсійні програми, що знайомлять з храмами Глухова як пам’ятками історії, культури та архітектури.  Маршрут: Соборний майдан (Миколаївська церква); площа Рудченка (пам’ятник М.Березовському та Д.Бортнянському); вул.Спаська (Спасо-Преображенська церква, церква Трьох Анастасій з родинною усипальницею сім’ї Терещенків).

Грамотами Глухівського НПУ ім. О.Довженка відзначено студентів, що продемонстрували високий рівень теоретичних знань, а також високий рівень практичних умінь.

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»

1 місце:

Календарь Олена Володимирівна – державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

2 місце:

Курінна Дар’я Сергіївна – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Павлюк Вікторія Сергіївна – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
Вольф Віолетта Вячеславівна – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

3 місце:

Комар Маргарита Сергіївна – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
Івасенко Ніна Олександрівна – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
Дехтяр Єлизавета Миколаївна – Українська інженерно-педагогічна академія.

 

Дякуємо викладачам кафедри педагогіки і менеджменту освіти за підготовку та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «ПЕДАГОГІКА»!

РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги