РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО за 2017 рік

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО за 2017 рік

Загальна характеристика Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра ДовженкаГлухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Довідка про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

1.1. Довідка Глухівського НПУ ім. О.Довженка про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

1.2. Довідка Глухівського НПУ ім. О.Довженка про відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

1.3. Довідка про наявність єдиного інформаційного середовища Глухівського НПУ ім. О.Довженка, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності;

1.4. Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов'язкової інформації, передбаченої законодавством.

  1. II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Таблиця 3. Наукометричні показники

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

Таблиця 5. Наукові журнали та об'єкти інтелектуальної власності

Таблиця 6. Порівняльні показники

III. Інформація про досягнення Глухівського НПУ ім. О. Довженка за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

3.1. Довідка про місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах;

3.2. Довідка про наявність іноземних та міжнародних акредитацій;

3.3. Довідка про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України;

3.4. Довідка про кількість випускників Глухівського НПУ ім. О.Довженка, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України;;

3.5. Довідка про кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років

Додаткова інформація

Додатки

Додаток 3. Показник П3. Здобувачі вищої освіти, які здобули призові місця:

Олімпіади/конкурси       Спортивні досягнення

Додаток. Інформація про наукових, науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи станом на 31 грудня 2017 року 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО за 2018 рік
Joomla Plugins
Автор : joomla блоги